Vol 46, No 3 (2014)

Journal of Communicable Diseases

Table of Contents

Articles

Sana Islahi, Faraz Ahmad, Vineeta Khare, Shadma Yaqoob, Priyanka Shukla, Y. I. Singh
PDF
10-12
Anurag Bhargava, Sanjay Karadwal, Garima Mittal, Rajeev Mohan Kaushik, Anita Sharma
PDF
40-43

Research Article

Priti Chaudhary, Saurav Basu, Anthony Kevisetuo Dzeyie, Sumit Gulla, Sujata Khade, Adarsh Patel, Debasish Phukan, Tanzin Dikid, Anil Kumar, Aakash Shrivastava
PDF
13-21
N. Pemola Devi, Ritwik Mondal, R. K. Jauhari
PDF
29-39
Taruna Swami, Punit Sharma, Anjali Gupta, B.P. Sharma
PDF
44-46

Review Article

S. K. Jain, T. G. Thomas, Dimbeswar Bora, S. Venkatesh
PDF
1-9
Pritam Roy, Priyanka V, Manish Kumar Goel, S K Rasania
PDF
25-28

Case Study

Ashima Jain, Rakesh Kumar Mahajan, Shweta Sharma, Nandini Duggal, Adesh Kumar Gadpayle
PDF
22-24