Vol 4, No 3 (2017)

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING & MIDWIFERY RESEARCH

Table of Contents

Editorial

Bio-Medical Waste Management: An Initiative towards Swacch Bharat
Manju Chhugani
PDF
1

Research Article

Asha Machal, Bindu Shaiju, Fareha Khan Khan, Naseem M
PDF
2-8
Firoz Zehra, Veena Sharma, Neha John, Fareha Khan
PDF
9-14
Basant Mann
PDF
15-19
Kamlesh Aggarwal
PDF
20-23
Uma Shanker Agrawal, Santosh Mehta, Daisy Thomas
PDF
24-30
Saroj Nagar
PDF
31-34
Neeraj Kumari, Bindu Shaiju, Shilpi Sarkar
PDF
35-41
Tabisha Choudhary, Urmila D Bhardwaj, Seema Rani
PDF
42-47
Preeti Maria Menezes
PDF
48-54
Rajni Sharma
PDF
55-60
Uzma Anjum, Veena Sharma, Eke Lama Tamang, Sarita Nadiya Ahwal
PDF
61-65
Dorjee Dolkar, Asha T Aniyan, Seema Rani
PDF
66-72

Review Article

Ganga Pokharel, Manju Chhugani, Priyanka Bansal, Naseem Mancheri
PDF
73-79
Sayyeda Sakina Maryam, Bindu Shaiju
PDF
80-82